Giyim Üretim Teknolojisi Programı


Programın Amacı

Giyim Üretim Teknolojisi Programımızın amacı; üretimin tüm aşamalarını ayrıntılı biçimde işleyerek tekstil işletme yapısı, yönetimi, is akışı konularına hakim, temel bilgi ve becerilere sahip, farklı niteliklere sahip tekstil cihaz ve dikiş makineleri üzerinde uzmanlaşmış, dikiş nakış tekniklerini bilen, tasarım yetisine sahip, konfeksiyon üretimi içerisinde bulunan tüm birim ve departmanlarda görev yapabilecek ara elemanlar yetiştirmektir.

Programın Hedefleri

  • Mezunlarının eğitimleri sırasında edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde sektör içerisinde yüksek sorumluluk isteyen görevler üstlenebilmelerini sağlamak.
  • Sektörün ihtiyaçlarına ve gereklerine karşılık veren yaratıcı, yenilikçi, üretken ve meslek etiğine sahip ara elemanlar yetiştirmek.
  • Teorik ve pratik eğitimin birleştirilerek uygulama alanlarında kişisel etkinliği arttırmak.
  • Tekstil kaynaklarını değerlendiren ve maliyetleri hesaplama yeteneğine sahip ara elemanlar yetiştirmek.
  • Tekstil Hazır Giyim üretim aşamalarına hakim, tüm teknolojik makine ve gereçleri kullanabilen ara elemanlar yetiştirmek.

Üst Kademeye Geçiş

24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında ön Lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, çift Ana dal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre öğrenci programlar arasında geçiş, çift Ana dal ve Yan dal hakkına sahiptir. ön Lisans eğitimini Giyim üretim Teknolojisi Programından başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre fakültelerin Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Mühendisliği, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerinde Lisans eğitimi görebilirler.  

İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrencilerimiz; tekstil konfeksiyon ve hazır giyim üretimi yapan firmalarda (üretim, yönetim, planlama, ürün araştırma ve geliştirme, tasarım, model uygulama, kalite kontrol departmanlar), moda evleri ve sipariş üretimi yapan firmalarda ve hazır giyim ile ilgili Mümessil firmalar ve danışmanlık bürolarında istihdam olanağına sahiptirler. 


Öğretim Planı.pdf